• youtube
  • facebook

Tây Ninh: Thu hút đầu tư trong nước đạt 10.039 tỷ đồng

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,2%, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước thực hiện 26.219 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước ước đạt 10.039 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ, trong đó cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư mới 13 dự án với tổng vốn đăng ký 7.732 tỷ đồng.

Các ngành, lĩnh vực đang phục hồi tích cực; sản xuất nông nghiệp ổn định, kịp thời hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, lưu thông hàng hóa, khôi phục sản xuất, sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng khá, hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch khởi sắc, dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. 

UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các sở ngành, địa phương tập trung triển khai các nội dung liên quan đến chương trình đột phá như đẩy nhanh tiến độ sắp xếp quỹ đất công, quản lý hàng gian hàng giả, hàng kém chất lượng, hướng dẫn các thành phần kinh tế thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn và lập dự án đầu tư để đăng ký hỗ trợ theo quy định.

create

HOÀNG BẮC / sggp.org.vn

Nguồn: https://www.sggp.org.vn//tay-ninh-thu-hut-dau-tu-trong-nuoc-dat-10039-ty-dong-823912.html